Invest in your future and become better than you are!
De ce sa ne alegi?

Scoala de Engleză “English Victory” a fost înfiinţată în 2012 din dorinţa de a furniza cursuri atractive de limba engleză celor care vor să o înveţe prin metode adaptate vârstei copiilor si nevoilor acestora. A devenit ulterior primul si singurul centru din Medgidia autorizat pentru pregătire în scopul obţinerii certificatelor de competenţă lingvistică Cambridge şi anual organizează sesiuni de examinare Cambridge in Medgidia.

Metoda utilizată este una documentată, bazată pe teoriile şi practica marilor pedagogi (precum Jan Amos Comenius, care a recomandat ca metode de instruire intuiţia şi exerciţiul, John Locke, care a afirmat că învăţarea se bazează pe curiozitatea înnăscută a copilului, Jean-Jacques Rousseau, adeptul ideeii că educaţia trebuie să se conformeze naturii copilului şi particularităţilor sale de vârstă,şi alţii).

Bazată pe buna relaţionare profesor-elev, metoda ajută nu numai la însuşirea naturală a limbii engleze (profesorul vorbind în engleză în timpul activităţilor), dar şi la creşterea stimei de sine, copilul înţelegând treptat şi din ce în ce mai mult ceea ce aude, însuşindu-şi limba, la o mai bună valorizare personală şi la descoperirea unei noi culturi. Copilul e stimulat, încurajat şi instruit în scopul dobândirii noilor cunoştinţe. Pornim de la premisa că toţi copiii pot învăţa, atât timp cât sunt trataţi cu iubire, răbdare şi profesionalism.

Cursuri de engleza
Scoala de Engleză English Victory oferă cursuri de limba engleză şi limba germană pentru copiii cu vârste cuprinse între 3 şi 18 ani. Se lucrează după materiale oficiale Cambridge, se oferă continuitate (de la pre-A1 la CAE) şi se urmăreşte dezvoltarea tuturor abilităţilor (speaking, listening, reading, writing). Cursurile nostre sunt adaptate vârstei şi nivelului de cunoştinţe al copilului.
Cursuri de germana
Scoala de Engleză English Victory oferă cursuri de limba engleză şi limba germană pentru copiii cu vârste cuprinse între 3 şi 18 ani. Cursurile nostre sunt adaptate vârstei şi nivelului de cunoştinţe al copilului. În viitor se vor organiza examene OSD pentru obţinerea certificatelor de compentenţă lingvistică pentru limba germană în Medgidia.